05 تیر 1398 ساعت 05:27

درس‌نامه بيانيه گام دوم به کوشش مجموعه تشکل‌های فراگير تبليغی در قالب يک فايل متنی ورد 58 صفحه ای برای نه جلسه با 31 سرفصل تهيه و تدوين گرديده است.

در اين درس نامه به موضوعات زير پرداخته شده است:


جلسه اول : مأموریت بیانیه؛ تکمیل طرح راهبردی انقلاب اسلامی
***سرفصل اول:  نقش راهبری ولی فقیه
***سرفصل دوم: انقلاب اسلامی طرح راهبردی دارد
***سرفصل سوم: همراه نشدن با طرح انقلاب
***سرفصل چهارم: برداشتن گام اول با عنصر اراده ملّی
***سرفصل پنجم: انقلاب اسلامی اولین مرحله از طرح
جلسه دوم: نظریه نظام انقلابی
***سرفصل اول: نظام اسلامی دومین مرحله از طرح
***سرفصل دوم: نظریه نظام انقلابی
جلسه سوم: مبارزه تمدنّی؛ وظیفه منتظران
***سرفصل اول: دولت اسلامی سومین مرحله از طرح
***سرفصل دوم: تمدن نوین اسلامی
***سرفصل سوم: روش تمدّن سازی
***سرفصل چهارم: آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی
جلسه چهارم: زمینه صدور بیانیه؛ آغاز دوران بلوغ و تصمیم
***سرفصل اول: عصر امام خمینی (ره)
***سرفصل دوم: تثبیت انقلاب اسلامی
***سرفصل سوم: افول آمریکا و غرب
***سرفصل چهارم: آغاز دوران بلوغ و تصمیم
جلسه پنجم: عقلانیت بیانیه؛ مکتب امام خمینی (ره)
***سرفصل اول: عقلانیت بیانیه
***سرفصل دوم: جوهره اندیشه ی بیانیه
***سرفصل سوم: دستگاه محاسباتی بیانیه
***سرفصل چهارم: رهیافت های کلی از عقلانیت بیانیه
جلسه ششم: روح بیانیه؛ خلق اراده ملّی و امید به آینده
***سرفصل اول: فقدان اراده ملّی عاملِ قطعیِ شکست
***سرفصل دوم: اثرات نا اُمیدی
***سرفصل سوم: امید صادق
***سرفصل چهارم: امید صادق وجه جمع میان آرمان گرائی و واقع بینی
***سرفصل پنجم: ریشه ای ترین جهاد
جلسه هفتم: مخاطب بیانیه؛ جوانان
***سرفصل اول: اعلان جهاد
***سرفصل دوم: اقتضائات گام دوم انقلاب و جوانان
جلسه هشتم: مسئولیت بیانیه؛ تبدیل ایران به الگوی کامل پیشرفته
***سرفصل اول: مسئولیت راهبردی؛ تبدیل ایران به الگوی کامل نظام پیشرفته
***سرفصل دوم: مسئولیت های بلند مدت بیانیه
***سرفصل سوم: مسئولیت های کوتاه مدت
جلسه نهم: امتداد بیانیه؛ الگوی پایه ایرانی اسلامی پیشرفت
***سرفصل اول: الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
***سرفصل دوم: راه کارهای دشمنانی با الگو

فايل متني اين درس نامه را مي توانيد از اينجا دريافت کنيد

بالای صفحه