05 تیر 1398 ساعت 05:25

حضرت آیت الله میرباقری در مدرسه درس گفتار آفاق، طی دو جلسه با استناد به فقرات متن بیانیه گام دوم به تحلیل تمدنی از بیانیه گام دوم و تبیین و تحلیل دقیق آن پرداخته اند.

در ذیل فایل صوتی این جلسات که از کانال در محضر آیت الله میرباقری گرفته شده در دسترس می باشد.

 

صوت جلسه اول تحلیل تمدنی از بیانیه گام دوم توسط آیت الله میرباقری را از اینجا دریافت کنید

صوت جلسه دوم تحلیل تمدنی از بیانیه گام دوم توسط آیت الله میرباقری را از اینجا دریافت کنید

بالای صفحه