04 تیر 1398 ساعت 05:19

در این نوشتار که توسط مجموعه شناخت رهبری در اسفندماه 1397 تهیه و منتشر گردیده، برخی از موضوعات پژوهشی برداشت شده از متن بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری به مخاطب تقدیم گردیده است.

 

فایل الکترونیکی این نوشتار را از اینجا دریافت کنید

بالای صفحه