حجت الاسلام والمسلمین فاضل لنکرانی داعش را زاییده تفکر وهابیت و یکی از نقشه‌های دشمنان علیه اسلام ناب دانست و گفت: وهابیت خشن، آیات مرتبط به مراوده با مردم و دعوت صحیح به اسلام را کنار گذاشته و اسلامی خشن را به رخ کشیده است.


عضو جامعه مدرسین، با تاکید بر اینکه داعش نیز مانند وهابیت به دنبال نابودی تمامی ظواهر دینی و اسلامی هستند و نباید از نقشه‌های دشمنان در این زمینه غافل شد، تصریح کرد: نمود تفکر وهابیت، طالبان وداعش است؛ وقتی تاریخ مصرف داعش نیز تمام شود، دشمنان مدل جدید دیگری رو خواهند کرد و به همین خاطر باید همیشه به هوش باشیم. (خ-1295)