حضرت آیت‌الله سبحانی با اشاره به کمبود خطیب و منبری قوی در کشور گفتند: نباید کسانی را که دارای استعداد خطابه هستند درگیر کفایه و مکاسب کنیم، البته باید یک دوره فقه و اصول خوانده شود اما نباید مبلغان و خطبا وقت خود را در مبانی اجتهاد بگذرانند.


ایشان در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه تاکید کردند: سعودی‌ها با پول نفت در حال تربیت مبلغ هستند، امروز در کشور هند به مبلغان، عربی آموزش می‌دهند و آن‌ها خطبه‌های عربی را بهتر از عرب‌زبانان بیان می‌کنند.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه افزودند: معتقدم حوزه علمیه قم به فراخور نیاز و استعداد حداقل به 10 درصد طلاب زبان عربی آموزش دهند تا بتوانند تبلیغ عربی داشته باشند و در مجامع بین‌المللی با مذاهب دیگر به عربی و بدون مترجم به تبادل‌نظر بپردازند. (خ-1367)