تصاويري از مراسم افتتاحیه و تشکیل کمیسیون های تخصصی ششمين اجلاسيه منطقه اي جامعه مدرسين با علما و فضلاي استانهاي فارس، بوشهر و هرمزگان به مركزيت فارس.