اطلاعيه‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در محكوميت‌ كشتار مسلمانان‌ در هند
در تاریخ 09/03/1366
 بسم الله الرحمن الرحیم

 فاجعه‌ تأسف‌ بار «هيروت‌ هند» و كشتار و مسلمانان‌ بي‌ گناه‌ نشانگر كينه‌ و خشم‌ كفار و مستكبران‌ عليه‌ جهان‌ اسلام‌ و مسلمانان‌ است‌ نمي‌دانيم‌ گناه‌ مسلمين‌ هند چيست‌ كه‌ از سال‌ 1947 تا كنون‌ بيش‌ از 20000 هزار مورد غارت‌ و قتل‌ و درگيري‌ عليه‌ آنان‌ در هند اتفاق‌ افتاده‌ است‌ آن‌ هم‌ در كشوري‌ كه‌ ادعاي‌ دموكراسي‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ دارد. آيا مسلمانان‌ هند از دير باز نقش‌ مؤثر و ارزنده‌اي‌ در پيشبرد فرهنگ‌ و تمدن‌ آن‌ سرزمين‌ نداشته‌اند آيا در آزادي‌ هند از چنگال‌ استعمار ننگين‌ انگليس‌، فعالانه‌ همراه‌ ديگر هنديان‌ مملكتشان‌ را از ستم‌ استكبار غرب‌ خلاص‌ نكرده‌اند؟

 آيا جامعه‌ 20 ميليوني‌ مسلمان‌ هند كه‌ پر جمعيت‌ترين‌ اقليت‌ هند هستند، هميشه‌ طالب‌ وحدت‌ و مسالمت‌ با ديگر هموطنانشان‌ نبودند، اين‌ مسلمانان‌ به‌ چه‌ گناهي‌ و با كدام‌ جرمي‌ بايد اينگونه‌ فجيع‌ قتل‌ عام‌ شوند و عجيب‌تر اينكه‌ پليس‌ هند نه‌ تنها جلوي‌ اين‌ جنايات‌ را نمي‌گيرد بلكه‌ همدست‌ و همداستان‌ بياري‌ كشتار كنندگان‌ بر مي‌خيزد.

 اگر چند هندو توسط‌ افراطيون‌ هند در ژوئيه‌ گذشته‌ به‌ قتل‌ برسند، مقامات‌ رسمي‌ عكس‌ العمل‌ نشان‌ داده‌ و در مقابل‌ قتل‌ عام‌ هزاران‌ مسلمانان‌ در آسام‌ احمد آباد و هيروت‌ و... هيچ‌ واكنشي‌ از سوي‌ دولت‌ مردان‌ هندي‌ مشاهده‌ نمي‌شود.

 ياري‌ پليس‌ ايالتي‌ در كشتار مسلمانان‌ و بي‌ توجهي‌ مقامات‌ دولتي‌ و سكوت‌ احزاب‌ سياسي‌ چه‌ معنا دارد آيا دولت‌ به‌ اصطلاح‌ دموكرات‌ هند كه‌ جزء پايه‌ گذاران‌ جنبش‌ غير متعهدها است‌ با اين‌ عمل‌ نمي‌گويد كه‌ براي‌ خون‌ غير هندوها هيچ‌ ارزش‌ و اهميتي‌ قائل‌ نيست‌.

 عجب‌تر اينكه‌ دولت‌ هند در گرما گرم‌ كشتار مسلمانان‌ توسط‌ قواي‌ ايالتي‌ روابط‌ فرهنگي‌ و ورزشي‌ با اسرائيل‌ غاصب‌ برقرار مي‌كند. اين‌ حوادث‌ عواطف‌ مذهبي‌ يك‌ ميليارد مسلمانان‌ جهان‌ را تحريك‌ كرده‌ و در كل‌ آثار نامطلوبي‌ براي‌ دولت‌ هند نموده‌ است‌.

 جامعة‌ مدرسين‌ حوزة‌ علمية‌ قم‌ عمق‌ فاجعه‌ و پي‌ آمدهاي‌ ناگوار آن‌ را به‌ جهان‌ اسلام‌ گوشزد مي‌نمايد و دولت‌ مردان‌ هند را مسؤول‌ اين‌ حادثه‌ مستمر دردناك‌ مي‌داند و اين‌ جنايات‌ ضد اسلامي‌ و انساني‌ را شديداً محكوم‌ مي‌نمايد، اميد است‌ مسلمانان‌ سراسر دنيا با توجه‌ به‌ آيه‌ "انما المؤمنان‌ اخوه‌" و آياتي‌ ديگر در برابر اين‌ حوادث‌ بي‌ تفاوت‌ نمانده‌ و نخواهند ماند و با همگان‌ عليه‌ اين‌ جنايت‌ كه‌ مخالف‌ با موازين‌ اسلامي‌ انساني‌ و بين‌ المللي‌ است‌ متحد شده‌ با اعتراض‌ و اقدامات‌ لازم‌ به‌ آن‌ خاتمه‌ دهند.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌‌