نوشتار پیش رو متن سخنرانی است با موضوع «تبیین نقش و جایگاه واقعی جوانان در تمام حرکت های انقلابی تاریخ از زمان انبیاء الهی تا ظهور امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف» که سعی دارد به تشریح چرایی خطاب کردن بیانیه گام دوم به جوانان توسط امام خامنه ای و نقش مهم و حیاتی جوانان در پیاده سازی بیانیه گام دوم از طریق کار تشکیلاتی جوانان بپردازد.


نسخه الکترونیکی متن این سخنرانی را می توانید از اینجا دریافت کنید.