07 آذر 1399 ساعت 20:34
رهبر معظم انقلاب:
چند تا آفت براي کار کردن در زمينه مسائل اسلامي وجود دارد.

1- اول دلخوش کردن به يک تفکر مجرد است، يعني فکر کنيم که حالا ما مشغول کاريم، ديگر بيشتر از اين چکار کنيم؟ بدون اينکه با مسائل جاري جامعه در تماس باشيم، بدون اينکه سعي کرده باشيم که نيازهاي فکري و عملي را بشناسيم و حتي بدون اينکه به خودمان زحمت بدهيم که از زبانها و دهانها و ذهنهايي سوال کنيم که چه اشکالاتي و چه نيازهايي دارند، بنشينيم براي خودمان ببافيم. اين يک آفت بزرگي است، در اين هيچ حرفي نيست و بايستي طرز فکر، عملي تر، قابل تطبيق تر و بيشتر متناسب با نيازها باشد.

2- آفت دوم يک مقدار عجله است. عجله در کارها هميشه کار را خراب مي کند. احساس اينکه دير شده و شتاب و سرعت بايد داشت غير از عجله دست و پاگير است. يک لحظه تاني تحقيقاً روا نيست، اما يک قدم با عجله هم يقيناً موجب سرنگون شدن و ناکام شدن است. عجله نبايد کرد. وضع خودمان را با وضع آن ايدئولوژي رقيب مقايسه نکنيم ... پنجاه شصت سال سابقه اين ايدئولوژي است در حالي که اين ايدئولوژي تازه ولادت يافته اسلامي نوپاست.

اسلام البته هماني است که هست، چيزي اضافه نشده، اما توجه به انتظام اين فکر و توجه به اينکه اين فکر بايد ناظر به زندگي و منطبق با نيازها و مماس با مسائل علمي مردم باشد عمرش خيلي کوتاه است و تفکر علمي در اين زمينه خيلي کوتاهتر. ما در يک مرحله ديگري هستيم در آغاز کار هستيم آغاز کار هميشه مشکلتر است، شروع هر کاري هميشه دشوارتر است. ... کارما يک حرکت در يک جاده آسفالته نيست، حرکت در يک جاده پرسنگلاخ است، صبر و حوصله و دقت لازم دارد.

کتاب گفتگوی چهار جانبه، ص۲۹ سال ۱۳۵۵

هرچند که این بیانات مربوط به ۴۴سال پیش است اما ملاک و مناط آن هنوز باقی است و امروز نیز در تولید علوم انسانی باید لحاظ شود.

بالای صفحه