07 آذر 1399 ساعت 20:23
عناوین مورد بحث در این ویژه نامه:
_بیانیه گام دوم در هندسه فکری مقام معظم رهبری
_هندسۀ مسئله‌های معطوف به حرکتِ فرهنگیِ انقلاب
_تصویرِ فرهنگ در بیانیّۀ گامِ دوّمِ انقلاب
_تحلیل ابعاد تمدنی بیانیه گام دوم انقلاب _ تجویزگری تمدنی در مقیاس جهانی _بررسی ظرفیت‌شناسانه بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی
_ورود به عصر جدید چرا و چگونه؟
_کلید واژه عدالت و مبارزه با فساد
_آموزه‌های وحیانی در بیانیه گام دوم انقلاب
_ظرفیت‌های مباحث کلامی در بیانیه گام دوم
_دیدگاه‌های اخلاقی در بیانیه گام دوم
_سبک زندگی در بیانیه گام دوم
_نقش جوانان دانشگاهی در پیشرفت علمی
_جستاری در منبع‌شناسی بیانیه گام دوم و گزیده‌خوانی نقطه نظرات فرهیختگان ذیل بیانیه گام دوم

با آثاری از آقایان:
مصطفی ملکوتیان
علیرضا پیروزمند
مهدی جمشیدی
مهدی امیدی
امیر سیاه‌پوش
ابوذر رجبی
محمدجواد فلاح
محمدهادی منصوری
امیرمحسن عرفان
ابوالقاسم یعقوبی
حسین بغدادی
دانیال ادیب
 
دانلود نسخه الکترونیکی...

بالای صفحه