آشنایی با اعضای جامعه

اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

JFIFddDuckyAdobed%%/$$/,$##$,:22222:C======CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$$3$$3B3))3BCB>2>BCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC"!1AQaq"2RB#br$Sc!1AQaq"R2Bbᒢ ?U%.ܿ9g6)Le(H%nԹ.fw&KrhDtWu8)S%# DR "rőN ٚ RHkݸ#j#D-)iDSR`GH7|IFۺ0 EڟD!URr&=-cӻTD 1"S`dI3N UTw{`fsQArrLb4pHqOV5K (jJ_I##o뚉R1$e9Nlcrmb4$Ne@S&J.Nۯ(R pdANۂF*kfZk}[0#WKM" mioݺ FZP`49.ĒmDI-0I $= b["o,ާFzUӍu-K-L@S,Pq\w5]I&2aܝ|PTmjyb,J'(X l~T% ( w}u.m Q{|u*Ϙed+E~,edG< cuc?`了a{Q'|N[Y@LG"Kf!!M%2FIICE%Mϛ%zPЄVYl9 m=Ժ q%\nZ 6ҟYw[1iY Ҽz8s?\DF r:F*:xCANSMA6f6mGQUӮo/~k%%u[d̲Ҩoz #>˻]̴}ZQ aY=n(B#V?06ccEՠ&r>\"+R"D1ϵ<`At+{'o/HKui99Ur&#.21'U+R@J'CU6l?J p2ZKԮdA#0dL +W rZ5M -?ru!,&[[IkQ2ʒ9C~$S-,1FDI`;\,Gb1"*W &>0w!l__`]j3EUv#(!ذGQKj@̻{4XUID-nuZ/n ncltOKe%6RӔȀe=Ex5CokciP8y[V#dE>.U]`$ }=ͫA?5fe KJDK&!&ۘ^jIĕOu=_oȁSKv V UjVXޤDk1Q\{qA 9a.(w{r,r;xfWmGlNdNj8N (¿ mt"$' +8V) yN2CсI!lQWnAØ[{dqYhx7,JZR*}ٵbS[Q#vUr|<%`SL2[ YefDy A|ZrZ2185*G5TQ*9Y'sڴ .i(rJ,xH F%!cJ9^ sPV#' nz 펥:g5?-SoH1f>՛}uh,<}mxi =8*VRو|Ѫ3ă X+KvgZwvJ ʼw3ՀDu:q_ #P?w ff.%5hޤIsֳJۻnȞ IUU.ԓLJI5 orGq=WK (+5{ Ve3eAΡ%c,"\0vʣs^p#3 &ĆTw`Ďŧ \Fnn_1VLp乍N#X^gGQ HtCB^=F819ӬjP#>v,zeY-ɎFA2BuB[̚{T$ *oC$uk=< xJ<[A멽VDPdXPXLbXu1#s'5iidW"ݚ }oP]i叆+YI9E "2t:w`p9p ;w?3wUaMLKi1_[Z0./CtSTD:(,i GUPf pU^%X#jUh|MusN|J'TbTb)pLSu#3]3u^qm S]b|1*NV^6%A[k6UTȾsBkLy }egpi&N스rA9:5NW1>62"L"3/,w5D8J-0L' v ӖK[(n<ŧlnH}}Tb #5 ov{u>PC-R(r,Q-# X'Qe]o9Xͨ~ܯ&حt|̴jhtͼ< ,~yl+12|ޥgOԯ'Z{ߪ/@\E`FjwbS| MA5B H#d+PTsJn<6{%.'d!܈Bp&6C> Kd%]2bC8y_[az4Le͖~u\Pw\%N)c-6@T:@',s,X3̧b";.էUH\Kf@&, ^]5?e:DSAStPgftg :~gym≶'y)F2#Ru3h 4%+Esn~20^=NͭSd [ [ wTsoYl7xW#)Irq%$վO&a8L"2VLI'2TeP@I$Aѷ4ݶ;YYrri 5V;G짉FwGgDI$g"$95cD $I${G.oV~{u&9_mziJFD)&IiI)Lt I <I<I$