آیت الله العظمی  مکارم شیرازی در دیدار اعضای شورای عالی واحدهای آموزشی تحت اشراف، توجه به شناسایی و تربیت طلاب نخبه، توصیه به فراهم آوردن مقتضیات لازم و مقدور جهت فعالیت های واحدهای آموزشی، توجه به قرار گرفتن بیش از پیش واحدها تحت برنامه منظم و ضابطه مند، همراه با اعتدال و تبیین منطقی را مورد تاکید قرار دادند.در ادامه ایشان، ضمن تاکید بر اعتماد خود به این شورا و حمایت از آن نهاد، مراجعه واحدهای آموزشی تحت پوشش در امورات خود به این شورا و تبعیت از تصمیمات شورا را لازم برشمردند.استاد برجسته حوزه علمیه قم  ادامه فعالیت های تحت پوشش با مدیریت و برنامه‌ریزی این شورا و تحت اشراف موسسه «مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام» را در راستای هماهنگی و مساعدت بیش از پیش با مدیریت حوزه های علمیه برشمردند و برای همه دست اندرکاران این واحدها دعای خیر نمودند.