آیت الله اعرافی در همایش "روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت" با تبریک هفته بسیج، گفت: بسیج وجودی لبریز از ایثار، فداکاری و ایمان دارد و مملو از شور جهاد و دفاع از اسلام است و این نخستین فرهنگ بسیج است. مدیر حوزه‌های علمیه  درادامه سخنان خود تصریح کرد:امروز باید شور و شعور انقلابی، بسیجی و فریاد جهاد خدا در حوزه متجلی باشد، کار حوزه و بسیج حوزه کار تولید فکر و اندیشه و نظریه اسلام برای اداره جهان امروز و همچنین پایه ریزی تمدن نوین اسلامی است .وی تاکید کرد: پیام بسیج امید به آینده و میثاق با بیانیه گام دوم است بیانیه‌ای که با شفافیت تمام آینده را ترسیم کرده است و به عالم پیام ایستادگی مخابره کرده است.