آیت الله بهشتی با گرامیداشت هفته بسیج، گفت: هرگروهی و حزبی نمادی دارد و به آن نماد هم توجه می کند. از جمله این نمادها در بسیج، چفیه است و بسیجی ها و حزب اللهی ها به این نماد خود عشق می ورزند و برای آن ارزش قائل هستند.وی افزود:  چفیه به بسیج عشق و دل باختگی به ولایت، دین، جهاد، تقوا، دوری از زشتی ها، ایستادگی در برابر ظلم را می آموزد.عضو جامعه مدرسین بیان داشت: باورداشتن به نماد چفیه که همانا خود باوری وتقویت روحیه جهاد است ما را نسبت به مسائل ضد دینی راسخ و استوار می کند.وی عنوان کرد: چفیه تقویت خود سازی و تهذیب است. این مسئله این میدان و آن میدان نمی شناسد، تا دیروز جنگ سخت بود، امروز جنگ نرم، آنجا در مقابل دشمن ایستاده بودیم، پیروز شدیم، اینجا هم باید بایستیم، ولی با تأکید بر ارزش چفیه.آیت الله بهشتی گفت: ارزش چفیه به این است که نسبت به بدی های جامعه بی تفاوت و بی خیال نباشیم، همان طور که در جنگ سخت بی تفاوت نبودیم، جهاد، جهاد است، فرقی نمی کند، تا دیروز جهاد اصغر، امروز جهاد اکبر است.