آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور با صدور پیامی برای آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه مشکات تاکید کرد: در شرایطی که دشمنان اسلام و ایران بخش عظیمی از اندوخته خود را در سبد جنگ فرهنگی و شناختی، سرمایه گذاری کرده اند، از حوزه به عنوان مسئول دینداری مردم انتظار می رود ضمن تربیت طلاب فرهیخته آشنا به اندیشه نظام‌مند و متقن اسلامی با اتخاذ تدابیر جامعی ناظر به حقایق جاری و آینده‌پژوهی علمی، نظام اسلامی را در جهت استقرار کامل زیست بوم اسلامی مبتنی بر معنویت‌گرایی، اخلاق‌گرایی و علم گرایی در سراسر جهان به احسن وجه یاری کند.