آیت الله کعبی پس از عمل جراحی موفقیت آمیز به قم مراجعت کرد.این عضو جامعه مدرسین ضمن تشکر از تیم پزشکی و پزشک جراح از ابراز لطف و احوال پرسی مراجع تقلید، علما، اعضای جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری از دعای خیر مومنان برای بهبودی وی قدردانی کرد.