آیت‌الله حسینی‌بوشهری، در سخنان آدینه‌ای خود که از شبکه استانی نور پخش شد، با اشاره به اینکه کابینه دولت سیزدهم مستقر شده، گفت: سودجویان از فاصله میان دولت گذشته و دولت کنونی سوء استفاده کردند و قیمت کالاها را چندین برابر افزایش دادند. رییس جامعه مدرسین ابراز داشت: انتظار مردم از رییس جمهور و هیأت دولت قوی و مردمی این است که مسأله کرونا و گرانی‌های اخیر کنترل کنند و برای بهبود معیشت مردم تدبیر مناسبی بیاندیشند. وی با اشاره به آغاز مناسک پیاده روی اربعین اظهار کرد: مناسب است که وزیران بهداشت دو کشور ایران و عراق با هم شیوه نامه‌های بهداشتی برای پیاده روی اربعین را طراحی کنند و با کمک و همراهی مردم تعداد زائران اربعین افزایش یابد.