بيانيه‌ مهم‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ در باره‌ مرجعيت‌ پس از رحلت حضرت آیت الله العظمی اراکی (ره)
در تاريخ 11/09/1373

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏

موضوع‌ مرجعيت‌ از اعظم‌ مسائلي‌ است‌ كه‌ نمي‌تواند از مصالح‌ مسلمين‌ و استقلال‌ و عظمت‌ آنان‌ جدا و منفك‌ باشد و يا بدون‌ توجه‌ به‌ دسيسه‌ها و توطئه‌هاي‌ كفر و استكبار بر ضد اسلام‌ مورد بررسي‌ و امعان‌ نظر قرار گيرد.

لذا جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ در جلسات‌ متعدد اين‌ موضوع‌ را مورد بحث‌ و تبادل‌ نظر قرار داد تا اينكه‌ در جلسه‌ مورخ‌ جمعه‌ 11/9/73 به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ حضرات‌ آيات‌ آقاياني‌ كه‌ ذيلاً نامشان‌ ياد مي‌شود واجد شرايط‌ مرجعيت‌ مي‌باشند و تقليد از هر كدام‌ آنان‌ جايز است‌. والله‌ العالم‌.

1ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ محمد فاضل‌ لنكراني‌
2ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ محمد تقي‌ بهجت‌
3ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ سيدعلي‌ خامنه‌اي‌ (مقام‌ معظم‌ رهبري‌)
4ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ حسين‌ وحيد خراساني‌
5ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ جواد تبريزي‌
6ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ سيد موسي‌ شبيري‌ زنجاني‌
7ـ حضرت‌ آيت‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ ناصر مكارم‌ شيرازي‌
دامت‌ بركاتهم‌.

جامعه مدرسين حوزه عليمه قم