دعوت‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برای‌ گردهم‌ آیی‌ در فیضیه‌
در تاریخ 22/02/1359
بسم الله الرحمن الرحیم

 از آنجا كه‌ نخستین‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌ و سهم‌ بسزائی‌ در بثمر رساندن‌ انقلاب‌ شكوهمند ملت‌ ما خواهد داشت‌ و از آنجا كه‌ كه‌ ملت‌ مسلمان‌ ما برای‌ سامان‌ بخشیدن‌ به‌ كارهای‌ مهم‌ كشور در این‌ مرحله‌ حساس‌ از تاریخ‌ خود چشم‌ امید به‌ مجلس‌ اندوخته‌اند جامعة‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ بدین‌ وسیله‌ از تمام‌ نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ در سراسر كشور دعوت‌ می‌كند كه‌ در سالروز میلاد مسعود امیر مؤمنان‌(ع‌) در سیزدهم‌ رجب‌ (مطابق‌ هفتم‌ خرداد ماه‌ جاری‌) در یك‌ گردهم‌آئی‌ كه‌ در شهر مذهبی‌ قم‌ مدرسه‌ فیضیه‌ پایگاه‌ انقلاب‌ تشكیل‌ می‌گردد شركت‌ فرمایند تا ضمن‌ معارفه‌ با نمایندگان‌ محترم‌ مردم‌ تبادل‌ نظر در مسائل‌ مهم‌ مملكتی‌ از دیدگاههای‌ اسلامی‌ بعمل‌ آید.

 
 جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌