زبور انقلاب اسلامی، نام مجموعه کتاب سه جلدی است که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب عرضه شده است. این اثر که در قالب برنامه ریزی سلسله جلسات سخنرانی، برای سه دهه ی ماه مبارک رمضان برای مبلغین و سخنوران تهیه و تدوین گردیده، سعی دارد تبینی بر چیستی و چگونگی خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی برای فرآیند بزرگ و جهانی چهل سال دوم انقلاب اسلامی را برای مخاطب به ارمغان بیاورد.


به گفته نویسنده علت نام گذاری این اثر به زبور انقلاب اسلامی، نسبت فرازی از بیانیه گام دوم انقلاب با آیه 105 سوره انبیاء است.


نسخه الکترونیکی کتاب «زبور انقلاب اسلامی - جلد اول» را از اینجا دریافت کنید

نسخه الکترونیکی کتاب «زبور انقلاب اسلامی - جلد دوم» را از اینجا دریافت کنید

نسخه الکترونیکی کتاب «زبور انقلاب اسلامی - جلد دوم» را از اینجا دریافت کنید