نشست «رسانه و بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي» در ارديبهشت ماه سال 1398 با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه استاد حوزه و دانشگاه و معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي در جمع پژوهشگران حوزه دين و رسانه در تالار انديشه اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه برگزار شد.


حجت الاسلام والمسلمين دكتر خسروپناه در اين نشست طي سخناني با تبيين بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و برشمردن پيام ها و بخش هاي مختلف آن، پيوند بين اين بيانيه و نخبگان را از وظايف رسانه براي عملي كردن توصيه هاي رهبر معظم انقلاب بيان كرد.

وي با اشاره به لزوم فهم دقيق بيانيه گام دوم براي شناخت نكات كليدي مرتبط با رسانه، گفت: اين بيانيه صرفا در مقام ارائه مجموعه اي از راهبردها و سياست ها نيست بلكه اصلي‌ترين و گوهري‌ترين مطلب در اين بيانيه، تبيين نظريه نظام انقلابي است.

حجت الاسلام والمسلمين خسروپناه اين بيانيه را حاوي سه پيام عمده دانست و افزود: يك پيام اين بيانيه توصيف و تبيين نظريه نظام انقلابي است. پيام دوم درباره دستاوردهاي نظام انقلابي در چهار دهه گذشته است. در گذشته نظرياتي از جامعه‌شناسان طرح شده كه در عالم واقع محقق نشد مانند نظريه مدينه فاضله‌ فارابي كه صرفاً در حد يك نظريه ماند. اين بيانيه مي‌گويد نظريه نظام انقلابي دستاوردهايي داشته است. پيام سوم توصيه‌ها و راهبردهاي لازم براي گام دوم يعني چهار دهه بعد است.

معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اعتدال و جامعيت اين بيانيه از حيث اميد دهي و تهديد كنندگي، به رعايت اين امر از جانب رسانه ها در انتقال پيام تاكيد كرد و گفت: در سراسر اين بيانيه، هم خوف وجود دارد هم رجا، هم بيان اميد است هم تهديد. بعضي‌ها جامع نگر نيستند و در بيان واقعيات انقلاب، سياه نمايي مي كنند و با بيان نقاط ضعف به پيشرفت ها و تغييرات رو به رشد و بالندگي انقلاب اشاره نمي كنند. از سوي ديگر، عده‌ اي حاضر نيستند انتقادات را بشنوند چون تحمل نقد ندارند.

وي ادامه داد: خودمان بايد خود را نقد كنيم. اگر نقدهاي خود را نگوييم، ضعف‌هايمان برطرف نمي‌شود و رشد نمي‌كنيم. رهبر انقلاب در اين بيانيه به نقاط ضعف و قوت و تهديد و پيشرفت به صورت توامان اشاره مي كنند. اين نوع بيان اعتدال به معناي دقيق كلمه در انتقال پيام است.

حجت الاسلام والمسلمين خسروپناه پيام اول اين بيانيه را تبيين و توصيف چيستي نظريه انقلابي دانست و تصريح كرد: در اين چيستي يك نكته محتوايي و يك نكته ساختاري وجود دارد. نكته محتوايي اين است كه مقام معظم رهبري نظريه نظام انقلابي را نظريه‌اي مي‌دانند كه از شعارهاي فطري جهاني برخوردار است. آزادي، اخلاق، معنويت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانيت و برادري شعارهاي فطري‌ و جهاني‌اند كه اصول نظريه نظام انقلابي را تشكيل مي دهند.

وي با اشاره به نكته ساختاري بيانيه ابراز داشت: نكته دوم و ساختاري بيانيه به تعبير حضرت امام ساختار جمهوري اسلامي يا به تعبير مقام معظم رهبري مردم سالاري ديني است كه آن شعارها را محقق مي كند.

اين استاد حوزه و دانشگاه در بيان جزئيات مربوط به پيام دوم بيانيه گفت: پيام دوم پاسخ به اين سوال است كه آيا نظريه نظام انقلابي دستاوردهايي در اين چهار دهه داشته يا صرفاً يك نظريه انتزاعي است. بيانيه مي‌گويد اين نظام، دستاوردهايي چون استكبارستيزي، تماميت ارضي و امنيت، مشاركت حداكثري مردم، پيشرفت علم و فناوري، توسعه زيرساخت‌هاي كشور، سنگيني كفه عدالت در تقسيم امكانات عمومي كشور، معنويت و اخلاق در فضاي عمومي، عزت ملي و روابط خارجي، پايان انحطاط تاريخي ايران و حركت در مسير تمدن نوين اسلامي داشته است.

حجت الاسلام والمسلمين خسروپناه همچنين در بيان جزئيات مربوط به پيام سوم بيانيه بيان داشت: در اين بيانيه مقام معظم رهبري هفت توصيه را مطرح كردند. اول پيشرفت در علم و پژوهش، دوم معنويت و اخلاق، سوم اقتصاد مقاومتي، چهارم عدالت و مبارزه با فساد، پنجم استقلال، ششم آزادي و هفتم عزت ملي.

وي در ادامه مباحث خود در تبيين بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي، به نقش رسانه در عملي كردن توصيه هاي اين بيانيه اشاره كرد و افزود: به نظرم مهم ترين كاري كه رسانه بايد انجام دهد اين است كه براي كشف ساختارهاي كارآمد و عملي‌ كردن اين هفت توصيه، بين بيانيه گام دوم و نخبگان پيوند برقرار كند. در كشور ما نخبگان و پژوهشگران زيادي هستند كه در مورد اين بيانيه و ساختار لازم آن فكر كرده اند، رسانه بايد پيشنهادهاي ساختاري نخبگان را به مسئولان منتقل كند.

معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: رسانه با انتقال ساختارهاي پيشنهادي نخبگان به مردم، مي تواند توده مردم را مطالبه گر كند چراكه رسانه ذهن و رفتار مردم را جهت مي‌دهد و اين يعني مردم براي اصلاحات ساختاري مطالبه‌گر باشند.