12 تیر 1399 ساعت 16:57

این طرح درس، برداشتی دسته بندی شده از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که با عناوین و سوالات مختلف سعی دارد زمینه ارتباط بیشتر بیانیه را با مخاطب ایجاد کند.

نسخه دیجیتال این طرح درس از اینجا در دسترس است

بالای صفحه